fbpx

תרומה באמצעות הענקה בצוואה

כחלק ממשפחת ארגון שורת הדין, אנו מזמינים אותך להותיר אחריכם מורשת מלאת משמעות . מתן תרומה באמצעות הענקה בצוואה או עיזבון זו אחת מהאפשרויות שלכם להבטיח את המשך עשייתנו החיונית עבור מדינת ישראל והעם היהודי.

האפשרויות הן:
הוראה כללית למנהל העיזבון או היורשים :הוראה המורה על הקדשת העיזבון כולו לשורת הדין , לאחר שהחובות הרובצים על העיזבון סולקו .

הוראה בירושה הקובעת סכום מפורש: קבעו בצוואת כם סכום או אחוז ספציפי מהירושה שייתרמו לטובת שורת הדין.

אנו ממליצים לקבל ייעוץ משפטי ו/או להיוועץ עם גורמים מתאימים בטרם ההענקה בצוואה. לאחר מכן, עומדת לרשותכם האפשרות לשלוח עותק של הצוואה או מסמך רשמי המפרט את הפעילות או המטרות שלטובתם תרצו להקדיש את תרומתכם.

לכבוד לנו יהיה לרשום אתכם , בשמכם או בעילום שם, כמגני מורשת הצדק ("Legacy Guardian of Justice)" במסגרת הדו"ח השנתי שלנו, המהווה השראה לאחרים לתמוך בפעילותינו.

למידע נוסף על הענקה באמצעות צוואה, אנא צור קשר עם מנהלת הפיתוח, השותפויות והמשאבים שלנו [email protected] או התקשרו למשרדנו למספר 2811661646 (ארה"ב)/+9723 7514175 (ישראל).