fbpx

מימון טרור

מעקב וחסימה של מימון טרור

גם לארגוני הטרור החשאיים ביותר ישנה נקודת חולשה מרכזית – כסף. ללא תשתית כלכלית, ארגוני טרור אינם יכולים לגייס כוח אדם, לרכוש אמצעי לחימה ותקשורת, להכשיר מקצועית את כוח האדם שלהם, או ליצור תשתית אזרחית שתסייע ותתמוך בפעילותם. הסיוע הכספי השוטף חיוני להפעלתן הסדורה והשיטתית של תשתיות הטרור. שורת הדין הצליחה לעצור את המימון שזרם והועבר בחופשיות לארגוני הטרור, באמצעות נקיטת צעדים משפטיים והגשת תביעות אזרחיות.

החל משנות התשעים, מדינות המערב חוקקו חוקים המאפשרים לקורבנות טרור לתבוע משטרים וגופים הנותנים חסות חומרית או כלכלית לגופי טרור. ביניהם, בנקים הנותנים שירות פיננסי לארגוני טרור, וארגונים ועמותות צדקה המגייסים בכסות של פעילות המוניטרית כספים למען ארגוני הטרור. כך, הפכו עורכי הדין לשחקנים מרכזיים במערכה לעצירת זרימת הכספים לארגוני הטרור, תוך מתן הזדמנות לקורבנות הטרור ובני משפחותיהם להשיב מלחמה בזירה המשפטית. שורת הדין מתמחה במעקב אחר נכסים וחשבונות בנק של ארגוני הטרור, ולאחר מכן תפיסתם ועיקולם בסיועו של החוק, המביאה לריסון ושיבוש פעולתם של ארגוני הטרור

מחבלים הם תוצר של מימון טרור

ביסודו, ארגון טרור הוא עסק. יום אחר יום, קבוצות הטרור פועלות במטרה לגייס, להשקיע, להקצות ולהעביר כספים למטרותיהם השונות. על פי מסמכים שנתפסו ונחשפו במהלך מבצע "חומת מגן" בשנת 2002 ,הסיוע הכספי השוטף שהוקדש למימון טרור עמד על סך של מאות מיליוני דולרים

מחבלים מתאבדים ופעילי טרור מחווטים בצורה כזו מגיל צעיר. עוד בבית הספר היסודי מתחילה הכשרת מוחם ולבבם של הילדים לתמיכה וביצוע פעולות טרור, באמצעות הצגת שאהידים כקדושים מעונים שהישגם נמדד לפי מספר האזרחים שהם רצחו בדרכם לגן העדן המובטח. שטיפת המוח הזו ממשיכה גם בתנועות הנוער, מחנות הספורט והקיץ, במערכות הציבוריות כגון במרפאות ובתי חולים, במרכזי תרבות קהילתיים ועוד. כמעט כל אמצעי כשר בידיהם של ארגוני הטרור, במטרתם להטמיע את הנרטיב הפלסטיני בדור הצעיר ובכלל, ובתוך כך הצגת פעולות טרור כהרואיות, ואת מבצעיהן כגיבורים. לאחר שנים שבהן מוחו של הדור הצעיר נשטף שנאה והסתה, מוגשת לו הצעת חייו – להפוך לשאהיד. ולפתור את הבעיות הכלכליות של משפחתו. התשלומים שמקבלות משפחות המחבלים, אשר עולות לכדי סכומים נאים הניתנים לאורך שנים רבות, הופכים את הבחירה בטרור, לבחירה כלכלית כדאית.

אפוד נפץ או מכונית תופת לבדם אינם עולים הון, אך התהליך של הכשרת מחבלים מתאבדים ופעילי טרור, היא תהליך ארוך ויקר מאוד.

מסיבה זו, עצירת הכספים למימון טרור היא אפיק פעולה משמעותי.