fbpx

רשתות חברתיות

שדה הקרב של ה מדיה חברתית

פלטפורמות המדיה החברתיות , כמו פייסבוק וטוויטר, הפכו לכל פופולרי ורב ערך ליצירת תקשורת, שיווק, קידום וסחר עבור אנשים וגופים ברחבי העולם. באופן דומה הן משרתות גם גופי טרור אסלאמיים קיצוניים ואחרים,
שהחלו גם הם להשתמש בשירותים שמציעות הפלטפורמות החברתיות הללו כדי להפיץ את מסריהם, לגייס תומכים ופעילים, להפיץ מסרים של הסתה ואלימות, לספק הדרכות בטקטיקות ונשק ולתקשר בחשאי בנוגע
לתיאום וביצוע פעולות טרור.
למרות שספקי המדיות החברתיות מודעים לזהות ם של העושים שימוש במוצריהם, וכן להשלכות ההרסניות של מתן שירות לגורמים אלה, הם בוחרים להסיט את מבטם, ומסרבים לאתר ולהסיר חשבונות פעילים ומוכרים של
ארגוני טרור. בתגובה, שורת הדין יזמה והובילה קמפיין ציבורי ואסטרטגיה משפטית הקוראים תיגר על מדיניות זו.

ביולי 2016 הגישה שורת הדין תביעה על סך של מיליארד דולר, פורס נ' פייסבוק, בשם חמישה קורבנות טרור ובני משפחותיהם, בגין תמיכתה החומרית של פייסבוק, ביודעין, בארגון הטרור חמאס בניגוד לחוק האמריקאי
למאבק בטרור.

בתביעתנו, הצגנו כיצד חברת פייסבוק מספקת, ביודעין, את שירותיה כמדיה חברתית על כל יתרונותיה, לארגון הטרור חמאס, ששירותים אלה יקרים וחיוניים להמשך פעילותו. טענו כי פייסבוק מפירה את החוק נגד טרור בארה"ב (ATA Act Terrorism-Anti), האוסר על עסקים אמריקניים לסייע בכל אספקה חומרית, כולל שירותים, שייעודם הינו לארגוני טרור ומנהיגיהם. הטענה המרכזית שחברת פייסבוק טענה להגנתה, היא שכספק שירותים אינטראקטיביים באינטרנט היא זוכה לחסינות מאחריות על התוכן של צד שלישי העושה שימוש בפלטפורמה, כגון לשון הרע או הסתה.

תביעה זו באה בעקבות תביעה קודמת שהגשנו באוקטובר 2015, במסגרתה ביקשנו לקבל צו משפטי נגד חברת פייסבוק. בתביעתנו, דרשנו לחייב את חברת פייסבוק לפקח על השירותים השונים שהיא מציעה במסגרת הפעילות בפלטפורמה שלה, ולמנוע שימוש של פעילי טרור בה.

לאחר כשנתיים, במהלכן התיקים הללו נוהלו בארה"ב והגיעו עד לדיון בערעור בבית המשפט העליון בארצות הברית, בית המשפט העליון בארצות הברית סירב להטיל על החברה אחריות לתוכן ולהסתה שמתקיימים בתחומיה.

כיום, שורת הדין מתנהלת במספר אפיקים שונים, תקשורתיים וחקיקתיים, כדי להמשיך ולהפעיל לחץ על הפלטפורמות החברתיות השונות לקחת אחריות על התוכן המופץ בהן ועל תרומתן לארגוני הטרור

בנוסף, שורת הדין מעורבת גם בהתדיינות מתמשכת נגד חברת טוויטר וגוגל בגין מתן תמיכה חומרית לחמאס, ארגון דאעש וארגוני טרור ייעודיים אחרים