fbpx
תביעה אחר תביעה – נעצור את מימון הטרור
שורת הדין נמצאת בחזית הלחימה בטרור והמאבק לשמירה על זכויות העם היהודי ברחבי העולם. אנו מחויבים להגנה על מדינת ישראל ואזרחיה בזירה המשפטית
סטודנטים וסטודנטיות למשפטים, בארץ ובחו"ל,
אשר הכשרנו
$
מיליון דולר נגבו מארגוני טרור וגופים התומכים בהם, והועברו לקורבנות הטרור ומשפחותיהם
קורבנות טרור שייצגנו
$
מיליארד דולר פיצויים נפסקו לטובת קורבנות הטרור שייצגנו בהליכים משפטיים ברחבי העולם
השותפים שלנו מספרים
תרמו לשורת הדין
קחו חלק במאבק שלנו!
קרוב לשני עשורים שארגון שורת הדין נמצא בחזית הלחימה האזרחית בטרור, פועל כדי להגן על עצם קיומה של מדינת ישראל, תורם לשמירה על ביטחון המדינה, ונאבק על זכויותיהם של יהודים ברחבי העולם.