fbpx

ארגוני החרם

המאבק בלוחמה משפטית ובתנועת ה -BDS

מדינת ישראל והקהילות היהודיות ברחבי העולם עומדות בפני מתקפה גלובאלית מסוכנת על עצם הלגיטימציה לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הקמפיין הבינלאומי הפועל לעשיית דה-לגיטימציה למדינה היהודית, מונע על ידי תנועת ה-BDS, וקורא לחרם כלכלי, אקדמי ותרבותי על מדינת ישראל.

בהיעדר יכולת להביס את כוחה הצבאי של מדינת ישראל או להחליש את רוחה של האוכלוסייה באמצעות טרור מתמשך, פנו הגורמים הרדיקליים הפועלים נגד ישראל לאפיק תקשורתי-הסברתי. המטרה של פעולה במרחב
זה היא בידודה של מדינת ישראל במרחב הבינלאומי עד הפיכתה למדינה מנודה. זאת, באמצעות קידום מדיניות של חרם והסטת השקעות וסנקציות כלכליות, יציאה למאבק משפטי נגד המדינה וחייליה, פגיעה בישראל בזירה המדינית – דיפלומטית, ערעור מעמדה הבינלאומי במוסדות מרכזיים כגון האו"ם ועוד.

השימוש שעושה תנועה ה-BDS באפיק הלוחמה המשפטית הבינלאומית (Warfare International) הכולל פעולות משפטיות חסרות בסיס התוקפות את ישראל ואזרחיה, הוא פועל יוצא של "אסטרטגיית דרבן". אסטרטגיה זו גובשה בדרבן בשנת 2001, בפורום רחב של ארגונים לא ממשלתיים שהתכנסו במסגרת ועידת זכויות האדם של האו"ם נגד גזענות. מאחורי הקריאה של פעילי ה-BDS לסייע לפלסטינים, עומדת אג'נדה גזענית ואנטישמית. כפי שהצהירה הליגה נגד השמצה: "תנועת ה-BDS בבסיסה היא תנועה אנטישמית." חרם כלכלי, תרבותי ואקדמי אינם מעבירים מסר פוליטי, ובוודאי שאינם הדרך להשפיע על מדניות פוליטית.

איך שורת הדין נלחמת ב-BDS?

שורת הדין לקחה את המאבק בתנועת ה-BDS צעד קדימה, בתמיכה וקידום חקיקה האוסרת על חרמות על בסיס גזעני ואנטישמי, חשיפת ארגונים המממנים את פעילות תנועת ה-BDS, העמדת אתגרים משפטיים בפני ארגונים ומוסדות אקדמיים המבקשים לתמוך וליישם מדיניות BDS, וכן שימוש חדשני בחקיקה מקומית ובחוק הבינלאומי כדי לסכל ניסיונות לפגוע בביטחונה של ישראל.

המאמצים האחרונים של שורת הדין להילחם ב-BDS כוללים:

חסימתו של משט אניות עוין שביקש להגיע לחופי רצועת עזה ולפרוץ את הסגר הימי על רצועת עזה, באמצעות שליחת מכתבי אזהרה והתראה לחברות ביטוח ימי וחברות תקשורת לוויינית, אשר סיפקו את שירותיהן למשתתפי המשט. בגין מתן שירות זה, המהווה מתן סיוע לטרוריסטים, ניתן להטיל עליהן אחריות משפטית. ניטור האנטישמיות המשתוללת במוסדות אקדמיים, באמצעות יידוע המוסדות הללו אודות אחריותן לקיים סביבה לימודית ומסגרת בטוחה עבור כלל הסטודנטים הלומדים בתחומן. נקיטת גישה מאפשרת ומכילה את ביטויי האלימות והעוינות כלפי סטודנטים ישראליים ויהודים, מאפשרת להטיל עליהם אחריות ם משפטית, אזרחית ופלילית, שכן הם כושלים בתפקידם לשמור על סביבת הלימודים בטוחה.

שימוש בשדה המשפטי כדי להרתיע חברות וארגונים המקדמים או מחרימים את ישראל, באמצעות דרישה לשלול מהם את זכותם לפטור מתשלומי מיסים שונים.

הגשת תביעות תקדימיות במסגרת חוק המאבק בטרור האמריקאי (ATA) חוק נזקי זרים, אמנות האוסרות עינויים, חוקי זכויות אזרח, חוקי הונאת צרכנים, חוקי מס הכנסה, חוקי חינוך ממלכתיים ופדרליים, חוק נגד ארגונים מושחתים (RICO) ומעמדם של חושפי שחיתויות.

ייצוג עמדתם של גופי הביטחון והמודיעין בישראל בהליכים משפטיים המתנהלים בג"ץ, כידידי בית המשפט. כארגון שמטרתו להגן על זכויות האדם בכלל, והנאבק נגד אנטישמיות ופעולות גזעניות בחסות תנועות החרם על ישראל, אנו מקבלים באופן תדיר פניות רבות של אזרחים, מכל רחבי העולם, המודאגים מפעולות ארגון ה-BDS בעירם. במקרים אלו, שורת הדין מנתחת את נסיבות המקרה ואת חוקיות ועל פי החקיקה המקומית. אם מתגלה כי פעילות זו אינה חוקית, אנו שולחים מכתבי אזהרה חריפים לארגונים או למוסדות המאפשרים זאת, המזהירים מפני פעולתם הבלתי חוקית, והאפשרות להעמידם לדין אזרחי, מנהלי או פלילי בשל כך. לאחר מכן, ובמידת הצורך, את המכתבים הללו ילוו תביעות משפטיות אשר מוגשות ומיוצגות על ידינו.